فرماندار شهرستان خلیل آباد
ابراهیم قاسم پور
فرماندار شهرستان خلیل آباد

۱۳۹۸/۰۵/۲۶

بخشداری های شهرستان

بخشداری های شهرستان

بخش ششطراز

مردم این بخش انسانهایی سخت کوش، متدین و با سابقه فرهنگی و تاریخی کهن می باشند. آنان با تقدیم 61 شهید والام مقام و 106 جانباز سرافراز و 4 آزاده همچون گذشته بر اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی پایبند و استوار بوده و در تمامی صحنه های اجتماعی نظام حضور فعال و چشمگیری دارند

بخش ششطراز از توابع شهرستان خلیل آباد دارای 12 روستا و2 د هستان می باشد .

- دهستان ششطراز شامل روستاهای (جابوز –ارغا – ایرج آباد –تکمار)

- دهستان کویر شامل روستاهای(سعدالدین- جعفرآباد ـ مهدی آباد- شوراب ـ کاهه – قهندیز- علی آباد برکال )

روستا های ،جـابوز،ارغا وسعدالدین دارای شوراهای اسلامی 5 نفربوده و8 روستای دیگر دارای شورای اسلامی سه نفره بوده و1روستابدلیل کمی خانوار ساکن، فاقد شورای اسلامی می باشد.

بخش ششطـراز جمعیتـی بـالـغ بر 5225 خانوار و 21000 نفـر را در خـود جـای داده است کـه سـاکنـان آن عمـوماًاز طـریـق کشـاورزی ،دامداری،باغداری وگاهاً قالیبـافی امـرار معـاش می نمایند.

- بخش ششطراز در موقعیت جغرافیائی شرق کشور وغرب ناحیه مرکزی استان خراسان وغرب شهرستان خلیل آباد در 57 درجه و56 دقیقه تا 58 درجه و25 دقیقه طول جغرافیائی و34 درجه و55 دقیقه تا 35 درجه و27 دقیقه عرض جغرافیائی قرار گرفته .

- بخش ششطراز از طرف شمال به بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر ، از طرف جنوب به بخش بجستان شهرستان گناباد وکویر نمک ، ازطرف شرق به بخش مرکزی شهرستان کاشمر وبخش فیض آباد تربت حیدریه ، از طرف غرب به بخش مرکزی شهرستان بردسکن محدود است .

بخشداری ششطراز از آذرماه سال 82 افتتاح گردیده وکندر(مرکز بخش)باجمعیتی بالغ بر 8000 نفر با موقعیت جغرافیایی 58 درجه و9 دقیقه طول جغرافیـایی و35 درجـه و12 دقیقـه عرض جغرافیایی در ارتفاع 960 متری از سطح دریـا می بـاشد که ا طراف آنرا تاکستانهای سرسبزانگور همچون نگینی در برگرفته است.از لحاظ قدمت هم ردیف ترشیز است ووجود قلعه باستانی کندر گواه بر قدمت دیرینه آن دارد ،همچنین آثار تاریخی دیگری از جمله حوض چهل پایه وباقی مانده آسیـاب بـادی در آن وجود دارد.

بخش ششطراز دارای اماکن متبرکه زیارتی ، سیاحتی همچون امامزاده هادی در روستـای شـوراب،امـام زاده قاسم در روستای ارغا ،مزار بی بی حور وبی بی نور در روستای جابوز می باشد .

مدیرا نی که تا کنون به عنوان بخشدار در بخش ششطراز خدمت کرده اند آقای مدرسی پور وآقای مشکی ، می باشند ودر حال حاضر آقای حسن مسکنی به عنوان بخشدار ششطراز مشغول خدمت به مردم می باشند.

این بخش نیز معادن مختلفی از قبیل گچ،نمک، مس ،سنگ آهن وغیـره راداراسـت .کـه معـدن سنـگ آهـن کـوه سیـاه بـا عیـار حدود62% یکی از مهم ترین معادن این بخش محسوب می شود که با شروع عملیات استخراج آن با اعتبار اولیه حدود یک میلیارد تومان توسط شرکت سنگ آهن خراسان زمینه مطلوبی جهت اشتغالزایی بوده وتحولی در منطقه ایجـاد خـواهـد نمود.

از آنجا که شغل اکثر مردم این منطقه بـاغداری،کشـاورزی ودامـداری می بـاشـد وجود 51400 رأس گـوسفند ،12962 رأس و1090رأس گاو و181 نفر شتر وضعیت دامپروری خوبی را در منطقه بوجود آورده است.

 

منابع آب

منابع آب سطحی : بزرگترین ومهمترین منبع آب سطحی این بخش رودخانه ششطراز است که از ارتفاعات سیاه کوه سرچشمه گرفته ودر نزدیکی پتوگوژدارو و ورود به شهرستان خلیل آباد مسیر آن از شرقی – غربی به شمالی جنوبی تغییر مسیر داده وپس از عبور از مناطق کوهستانی ونیمه کوهستانی در شمال ایرج آباد وارد دشت خلیل آباد می شود وسعت حوضه آبریز این رودخانه تا محل ایستگاه ایرج آباد 810 کیلومتر مربع و متوسط حجم سالانه آن 33 میلیون متر مکعب گزارش شده است . که به علت خشکسالیهای پی درپی این مقدار کاهش یافته است .

منابع آب زیر زمینی:در حال حاضر آب تخلیه شده در دشت ششطراز وکویر جهت کشاورزی وشرب توسط 143 حلقه چاه عمیق صورت میگردد.

پوشش گیاهی

در این ناحیه تنها گیاهانی رشد می کنند که در مقابل گرما وخشکی مقاوم بوده وبا شرایط طبیعی منطقه مناسب باشند. از این گیاهان که با رویش فاصله دار می باشند می توان به پسته وحشی ،بادام، درختان سرو در نواحی شمالی ودرختان میوه درناحیه جنوبی

وضعیت اقتصادی

این بخش که قسمت عظیمی از اراضی آن در منطقه کویری قرار گرفته است حدود 5022 خانوار با جمعیتی بالغ بر 18223 نفر را در خود جای داده است که ساکنان عموماً از طریق کشاورزی، دامداری، باغداری و گاهاً قالیبافی امرار معاش می کنند.

باغات انگور با بیش از 3500 هکتار در تولید انگور و کشمش سبز قلمی نقش مهمی در اقتصاد خانواده و کشور دارند و بیش از 90 درصد باغات و اراضی کشاورزی با 143 حلقه چاه موتور و قنوات آبیاری می شود.

وضعیت فرهنگی، اجتماعی

مردم این بخش انسانهایی سخت کوش، متدین و با سابقه فرهنگی و تاریخی کهن می باشند. آنان با تقدیم 61 شهید والام مقام و 106 جانباز سرافراز و 4 آزاده همچون گذشته بر اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی پایبند و استوار بوده و در تمامی صحنه های اجتماعی ،سیاسی وفرهنگی نظام حضور فعال و چشمگیری دارند. وجود قلعه باستانی کندر و همچنین حوض چهل پایه و باقی مانده آسیاب بادی و وجود شخصیت هایی همچون عمیدالملک کندری نشان دهنده سابقه کهن فرهنگی و تاریخی منطقه می باشد. و از اماکن زیارتی سیاحتی بخش ششطراز به امامزاده هادی روستای شوراب ، امامزاده قاسم روستای ارغا و مزار بی بی حور و بی بی نور در روستای جابوز می توان اشاره نمود .

 

 

وضعیت کشاورزی

در بخش ششطراز همانند کلیه نقاط روستایی ایران کشاورزی به صورت زراعت وباغداری انجام میگیرد.

1.زراعت:در روستاهای بخش ششطراز کشت گندم وجو بمنظور تامین ارزاق عمومی بوده است وچند سالی است که الگوی کشت این منطقه ضمن تاکید برداشت گندم وجو بسوی کاشت وبرداشت زعفران بخاطر قیمت بالای آن ونیز وجود زمینهای فراوان تغییر یافته است .

در بخش ششطراز با 5/1292 کیلومترمربع وسعت که بیش از 90% آن کویری ودشت می باشد مقدار 9500 هکتار زمین زراعی
زیر کشت وجود دارد..

در آبیاری این زمینها آبهای رودخانه ششطراز و143 حلقه چاه عمیق نقش اساسی ومهمی ایفا، می نماید.

دامداری ودامپروری

نوع دامهای بخش ششطراز با توجه به وضعیت آب وهوایی منطقه ،اراضی زیر کشت ،بیشتر گوسفند،بز،شتر،گاو،الاغ می باشد که بطریق سنتی انجام میگیرد

راهها:

مجموع راههای بخش ششطراز 85 کیلومتر است که 60 کیلومتر آن آسفالته و20 کیلومتر شوسه می باشد .در حال حاضر بجز مناطق دور افتاده کویری بقیه نقاط جمعیتی متمرکز از نظر راه وارتباط خاصی وجود ندارد.

فاصله مرکز بخش ششطراز تا مرکز شهرستان خلیل آباد 15 کیلومتر می باشد .

امکانات رفاهی واجتماعی

طبق آمار موجود سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،جهاد کشاورزی وفرمانداری شهرستان خلیل آباد در سال 1380 در این منطقه تعداد 79 مزرعه ، مکان ، آبادی وجود دارد که در آنها فعالیتهای اقتصادی وکشاورزی صورت می پذیرد .

کلیه روستاهای ونقاط جمعیتی منطقه دارای شبکه برق می باشند وحتی از تعدا د 143 حلقه چاه عمیق موجود کشاورزی تعداد 56 حلقه آن با نیروی برق بهره برداری می شوند .

کلیه روستاها دارای شبکه آب لوله کشی می باشند .

تعداد 8 روستا دارای حمام بهداشتی که پاره ای از اهالی در منازل خود دارای حمام می باشند .

تعداد دو مرکز بهداشت ودرمان با کلیه تجهیزات وامکانات در امر بهداشت ودرمان اهالی در مرکز بخش(کندر) ودهستان سعدالدین فعال می باشند .

2 درمانگاه با 2 نفر پزشک و8 نفر ماما و8 نفر بهیار و2 باب داروخانه و8 واحد تزریقات و 8 خانه بهداشت وهمراه با 8 بهورز در این منطقه فعالیت دارند ونیز در روستای جابوز یک نفر پزشک آزاد به مداوای مردم مشغول است .

تمرکز جمعیت در 12 نقطه مسکونی امکان ارائه خدمات ارتباطی تلفنی وپستی را تسهیل نموده بطوریکه کلیه روستاها از دفاتر وصندوق پستی ومرکز مخابرات بهره مند بوده وتعداد 8روستا دارای شبکه تلفن می باشند .

1پاسگاه نیرو ی انتظامی و 9 پایگاه بسیج مردمی امنیت وانتظامات منطقه را عهده دار می باشند .

2 شعبه بانک و2 مؤسسه مالی قرض الحسنه در امر مبادلات پولی مردم مشارکت دارند .

 

مخابرات

با بهره برداری از مراکز ICT کندر وجابوز روستاهای اطراف از خدمات اینترنتی وپست بانک بهره مند شده اند وهمچنین تعداد 8 روستا ازروستاهای بخش از شبکه تلفن ثابت روستایی برخوردار می باشند وتعداد 3 روستا فقط دارای مرکز مخابرات
هستند.واز خدمات تلفن ثابت خانگی بی بهره بوده که با پیگیریهای انجام شده این سه روستا هم از شبکه تلفن ثابت خانگی بهره مند می شوند .

ظرفیت تلفنهای منصوبه بخش بطور کلی 5566 شماره می باشد که تعداد 4051 مشترک ازخدمات تلفن ثابت استفاده می کنند .


 


منبع : روابط عمومی فرمانداری شهرستان
تعداد بازدیدها : ۷۲۸۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان

    .     .     .