فرماندار شهرستان خلیل آباد
ابراهیم قاسم پور
فرماندار شهرستان خلیل آباد

۱۳۹۱/۱۰/۱۱

معرفی شهرستان

ویرایشگر متن

 

سیمای شهرستان خلیل آباد
 
شهرستان خلیل آباد سرزمین تاکستانهای سر سبز و دیار مردمان سخت کوش که یاقوت سبز آن ( انگور ) شهره خاص وعام بوده و مروارید سبزش ( پسته ) نشان از همت بلند زنان و مردان کویر آن دارد .
ابتدا آخرین وضعیت اجتماعی شهرستان توسط دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی:
نام شهرستان : خلیل آباد وسعت : 1135/87کیلومتر جمعیت : 51701
مرد : 26251 زن : 25450
جمعیت روستایی : 32490 جمعیت شهری : 19211
2 بخش : مرکزی – ششطراز 4 دهستان : رستاق – حومه – ششطراز – کویر -
2 شهر : شهرخلیل آباد - کندر
زبان : فارسی شغل : اکثریت کشاورزی توام با دامداری
دین و مذهب : اسلام شیعه
سوابق تاریخی وروند توسعه تاریخی شهر خلیل آباد درگذشته های دوربه عنوان یک منطقه شهری مطرح نبوده وفراز ونشیب هایی دردوران حیات خودداشته است،قدمت این شهر به حدود 250سال پیش برمی گردد دراین زمان خارزنج که دردوران سلطنتشاه عباس صفوی براثرزلزله ازبین رفته بود توسط فردی به نام خلیل خان فرزند جلیل بیکازخاندان عرب که به این سرزمین حکومت می کرد قلعه ای به نام خودش بنا نهاد که بعدهاخلیل آباد نام گرفت، وجود آثار قلعه وآتشکده درکوههای شمال شرقی وقلعه دختردرکوههای شمال غربی حاکی از عظمت تمدن شهر خارزنج قبلی وخلیل آباد فعلی بودهاست.سیمای کالبدی و فیزیکی امروزه شهرحاصل رشدوتوسعه روستائی بوده که اززمان خلیلخان بنانهاده شدکه هسته اولیه آن به صورت قلعه مربع شکل در شمال میدان صاحب الزمانشهر پابرجاست، بررسی روند توسعه تاریخی شهر نشان می دهد که ازسال 1335شهر درشمالوجنوب وخصوصا'جنوب توسعه یافته است دلیل اصلی توسعه بیشتر به سمت جنوب وجودجادهارتباطی است که دراین موقعیت قراردارد ومساحت شهر درسال 1335حدود 109هکتار بودهاست، توسعه شهر ازسال 1335تاسال 1370درجهت شمال وجنوب تقلیل و در جهت شرق وغربمحوراصلی شهر وخیابان امام خمینی توسعه بیشتری صورت گرفته است ازسال 1370تا سال 1382 متاسفانه بخش خلیل آباد از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده است که پس ازارتقاءبخش خلیل آبادبه شهرستان درسال 1382ازرشد قابل توجهی برخوردار گردیده است که امیدمی رود همچنان به این رشدادامه دهد.
 
اماکن تاریخی مذهبی - مشاهیر : مسجد جامع خلیل آباد – قلعه تاریخی و تپه باستانی کندر – آب انبار چهل ستون کندر – بند باغچه خانم – آب گرم معدنی خلیل آباد – آرامگاه بی بی حور و بی بی نور در روستای جابوز – آرامگاه امام هادی در روستای شوراب – امام زاده ابراهیم – امام زاده قاسم – تپه روستای جابوز
آمار شوراها : 2 شورای شهر – 22 شورای روستا
مراکز آموزش عالی : فاقد مراکز دانشگاهی می باشد

 


منبع : روابط عمومی فرمانداری شهرستان خلیل آباد
تعداد بازدیدها : ۱۹۸۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان

    .     .     .